Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 21
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Kerk en oud kerkhof der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Sneek. Bijdrage tot de kennis van de rechtsbedeeling van kerkelijke goederen (...) onbekend 1909 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; kerkgebouwen; begraafplaatsen; Martinikerk; pastoralia; Sneek;
Signatuur: S-327; S-327-bis; balkonkamer
2 Boek Dood en begraven sterven en rouwen 1700-1900. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats (...) onbekend 1980
Trefwoorden: begrafenissen; begraafplaatsen; Utrecht;
Signatuur: U-002
3 Artikel Inrichting kerkhof.
In: Het Peperhuis Nieuwsbrief
onbekend 1984
Trefwoorden: begraafplaatsen; ;
4 Artikel Calvariebergen in Fryslân.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Yedema, G. 2003
Trefwoorden: bijbelse figuren; beeldhouwwerk; beeldende kunst; begraafplaatsen; Friesland; Sint Nicolaasga; Nes (A); Wolvega; Wergea; Jirnsum; Blauwhuis; Leeuwarden; Workum; Heerenveen; Harlingen; Bakhuizen; Bolsward; Dronrijp; Franeker; Joure; Sneek; Lemmer; Witmarsum; Drachten;
5 Boek Drie eeuwen Joods leven in Friesland. Woude, Siem van der
Haan, Sjoerd de
1995 Leeuwarden
Trefwoorden: jodendom; synagoges; Joden; begraafplaatsen; Friesland; Sneek;
Signatuur: J-023
6 Boek Rapporten der Raadscommissiën inzake het eigendomsrecht van het Oud-Kerkhof te Sneek. Schijfsma, Joh. H. 1910 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; gemeenteraad; begraafplaatsen; kadaster; pastoralia; Sneek;
Signatuur: O-048
7 Boek Nota betreffende de kwestie het Oud-Kerkhof te Sneek. Schijfsma, Joh. H. 1910
Trefwoorden: begraafplaatsen; bestemmings- en struktuurplannen; kerkgebouwen; Sneek;
Signatuur: S-189
8 Artikel Terebinth, vereniging voor funeraire cultuur. Genealogie op begraafplaatsen.
In: Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Renssen, Frans 2007
Trefwoorden: genealogieën; grafstenen; begrafenisverenigingen; begraafplaatsen; Nederland;
9 Boek Koningen van de Noordzee, 250 - 850. Pentz, Peter
Bazelmans, Jos
Myhre, Bjørn
Nicolay, Johan
Rieck, Flemming
Welch, Martin
Mejdahl, Ulla
Siemen, Palle
Halsall, Guy
Tidow, Klaus
Jong, Jan de
Stoumann, Ingrid
Heslop, David
Sør-Reime, Geir
Lengsfeld, Klaus
Meier, Dirk
2003 Groningen
Assen
Trefwoorden: scheepvaart; bodemvondsten; scheepsarcheologie; terpafgravingen; wooncultuur; textiel; begraafplaatsen; veeteelt; begrafenissen; bevolking; economie; Noordzee; Friesland; Scandinavië;
Signatuur: K-379
10 Boek Hekken in Nederland. Meijer, Peter 2002 Zwolle
Trefwoorden: hekken; kastelen; parken; boerderijen; begraafplaatsen; Nederland;
Signatuur: M-303
11 Artikel Revolutie en romantiek: elitegrafcultuur in Friesland 1795 - 1917.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Kuiken, Kees 2008
Trefwoorden: begraafplaatsen; grafstenen; grafkelders; Friesland;
12 Artikel kerstening van de Friese landen, gezien vanuit het graf.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Knol, Egge 2004
Trefwoorden: bodemvondsten; begraafplaatsen; Friesland; Groningen; Drente;
13 Artikel Verbroken verbindingen. Te voet door Sneekermeer kan al lang niet meer.
In: Fryslân. Historisch tijdschrift.
Huisman, Kerst 2011
Trefwoorden: begraafplaatsen; Sneekermeer; Gravinneweg;
14 Boek Kerken, torens & klokkestoelen van Wymbritseradiel. Hoeve, Sytse ten 2008 Sneek
Trefwoorden: kerkgebouwen; torens; klokkestoelen; kerkorgels; gevelstenen; begraafplaatsen; Friesland; Wymbritseradiel;
Signatuur: H-711
15 Boek Nicolaaskerk van Nijland. Hoeve, Sytse ten 2014 Gorredijk
Trefwoorden: architectuur; kerkgebouwen; kerkmeubilair; kerkorgels; kerkzilver; uurwerken; preekstoelen; doophekken; gebrandschilderde ramen; verlichting; restauraties; grafzerken; rouwborden; avondmaalsserviezen; begraafplaatsen; Nijland;
Signatuur: H-801
16 Artikel Sneeker Oud-Kerkhof.
In: De Vrije Fries.
Halbertsma, H. 1946
Trefwoorden: begraafplaatsen; Sneek;
17 Boek Sneeker Oud Kerhof en de Gravinneweg. Dokkum, L.A.
Trefwoorden: begraafplaatsen; Sneek; Gravinneweg;
Signatuur: D-240
18 Artikel Sneeker Oud Kerkhof en de Gravinneweg.
In: De Vrije Fries.
Dokkum, L.A. 1913
Trefwoorden: bodemvondsten; begraafplaatsen; Sneek; Gravinneweg;
19 Tijdschrift Buma Bode. Familieorgaan van de familiestichting Buma Buma, D. Hopperus
Trefwoorden: genealogieën; begraafplaatsen; Weidum; Buma
Signatuur: B-580
20 Boek Rooms Katholieke Begraafplaats te Sneek. Andela, H.A.M. 1992 Leeuwarden
Trefwoorden: begraafplaatsen; kerkgebouwen; rooms katholieken; architecten; Sneek; Molenaar, Nicolaas
Signatuur: A-164

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek