Pagina 1 van 6
Resultaten 1 - 20 van 112
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Tijdschrift Raad voor het Cultuurbeheer. Archeologie, Archieven, Monumenten, Musea. Jaarverslag. onbekend Rijswijk
Trefwoorden: monumentenzorg; musea; museologie; archieven; conservering; Nederland;
Signatuur: C-033
2 Tijdschrift Gemeentearchief Leeuwarden. onbekend Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; Leeuwarden;
Signatuur: L-255
3 Tijdschrift Jierferslach/jaarverslag Tresoar. Vries, D.P. de Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; Friesland;
Signatuur: T-166
4 Boek physical protection of brittle and deteriorating documents by polyester encasement. onbekend 1975
Trefwoorden: restauratie; archieven; ;
Signatuur: A-172
5 Boek Rijksarchief in Friesland. De archieven van Het Hof Provinciaal en van de Gerechten der Grietenijen, Steden, Districten, Eilanden en Hoogeschool (...) Berns, Mr. J.G. 1919 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; Hof van Friesland; nedergerechten; grietenijen; rechtspraak; universiteiten; Friesland; Franeker;
Signatuur: B-407
6 Boek Repertorium fan egodokuminten oangeande Fryslân. Blom, Gosse 1992 Leeuwarden
Trefwoorden: egodocumenten; dagboeken; archieven; Friesland;
Signatuur: B-570
7 Boek Register van stukken behoorende tot het archief van het Waterschap der vijf deelen zeedijken binnendijks van 1592 tot 1879. (...) Cannegieter, D. 1903 Franeker
Trefwoorden: archieven; waterschappen; ;
Signatuur: C-005
8 Boek Huis- en familiearchieven. Liauckama - Van Grotenhuis. Andreae, S.J. Fockema 1964 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; genealogieën; ; Liauckama; Grotenhuis, van
Signatuur: F-025
9 Boek Huis- en familiearchieven. Van Harinxma thoe Slooten. Andreae, S.J. Fockema 1964 Leeuwarden
Trefwoorden: archieven; genealogieën; ; Harinxma thoe Slooten, van
Signatuur: F-031
10 Boek Bildt. Inventaris der archieven. Hutter, R.L. 1969 St. Annaparochie
Trefwoorden: archieven; Het Bildt;
Signatuur: H-518
11 Boek Inventaris der archieven van Sneek. Keikes, Wiebe H. 1955 Sneek
Trefwoorden: archieven; Sneek;
Signatuur: K-021; K-021-qua
12 Boek Workum, inventaris der archieven. Keikes, Wiebe H.
Obreen, Mr. H.T.
1966 Bolsward
Trefwoorden: archieven; Workum;
Signatuur: K-107
13 Boek Inventaris der archieven van Bolsward. Keikes, Wiebe H. 1952 Bolsward
Trefwoorden: archieven; Bolsward;
Signatuur: K-252
14 Boek Harlingen, inventaris der archieven. Obreen, Mr. H.T. 1968 Bolsward
Trefwoorden: archieven; Harlingen;
Signatuur: O-047
15 Boek Dokkum, inventaris der archieven. Obreen, Mr. H.T. 1959 Dokkum
Trefwoorden: archieven; Dokkum;
Signatuur: O-106
16 Boek Archief O.B.W. onbekend 1931
Trefwoorden: O.B.W.; archieven; weeshuizen; Sneek;
Signatuur: S-330
17 Boek Katalogus Tromp-Archief. onbekend
Trefwoorden: archieven; Woudsend; Tromp
Signatuur: T-059
18 Boek Studiën uit en over het Bolswarder Stadboek van 1455. Hallema, A. 1955 Bolsward
Trefwoorden: stadsbestuur; archieven; Bolsward;
Signatuur: H-098
19 Boek Inventaris van de archieven van de Hervormde gemeente van Woudsend. Hoeve, Sytse ten 1973
Trefwoorden: archieven; Hervormde kerk; Woudsend;
Signatuur: H-238
20 Boek Inventaris van de archieven van de Hervormde gemeente van Heeg. Hoeve, Sytse ten 1975
Trefwoorden: archieven; Hervormde kerk; Heeg;
Signatuur: H-239

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek