Resultaten 1 - 14 van 14
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Nederlandsche Adel of naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland benevens hunne huwelijken, kinderen en nakomelingen tot op heden. Muelen, J.C. van der 1979 Den Haag
Trefwoorden: adel; genealogieën; Nederland;
Signatuur: M-039
2 Boek Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed. Gonggrijp, G.F.E. 1943 Naarden
Trefwoorden: heraldiek; familiewapens; adel; Friesland;
Signatuur: G-248
3 Boek Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Friesland in 1795. Nieuwland, P. 1993 Amsterdam
Trefwoorden: adel; patriotten; opstand; staten van Friesland; provinciale staten; Friesland; Willem V
Signatuur: N-074
4 Boek Adel en Adel in de Staten van Friesland in de 17de en 18de eeuw. Visser, drs. J.
Trefwoorden: adel; genealogieën; Friesland;
Signatuur: V-108
5 Boek Lijst der Hoofdelingen en Heren van Ameland. Visser, J.
Trefwoorden: genealogieën; adel; Ameland; Oranje Nassau
Signatuur: V-123
6 Boek Ridder fan Snits Tjerkstra, Willem 1999 Leeuwarden
Trefwoorden: adel; Sneek; Bockema, Rienck
Signatuur: T-141
7 Boek Stinzen en States. Adellijk wonen in Friesland. Elward, Ronald
Karstkarel, Peter
1990 Leeuwarden
Trefwoorden: stinsen; adel; Friesland;
Signatuur: S-721; S-721-bis
8 Boek Lieuwkemastate. Hoeve, Sytse ten 2004 Makkum
Trefwoorden: stinsen; boerderijen; gebouwen; inventarissen; adel; boeren; genealogieën; Makkum; Friesland; Lieuwkema, Agge
Signatuur: L-271; L-271-bis
9 Boek stinzen in middelseeuws Friesland en hun bewoners. Noomen, P.N. 2009 Hilversum
Trefwoorden: stinsen; adel; Friesland;
Signatuur: N-164
10 Boek Adeldom verplicht. De geschiedenis van de familie van Swinderen in Gaasterland. Rodenhuis, Sieger
Kingma, Geertje
2010 Leeuwarden
Trefwoorden: adel; Friesland; Gaasterlân-Sleat; Swinderen, van
Signatuur: G-334
11 Boek Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter. Breuker, Ph.H. 2012 Wijdemeer
Trefwoorden: geschiedenis; plaatsbeschrijvingen; terpen; landschappen; vaarten; dijken; adel; stinzen; kerkgebouwen; landbouw; Leeuwarden; Sneek; Bolsward; Franeker;
Signatuur: B-763
12 Artikel Bocke Harinxma (1497)
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Velstra, T. 1884
Trefwoorden: adel; poëzie; Sneek; Harinxma, Bocke
13 Artikel terreinverkenning. Het huis als kenmerk van materiële cultuur van de Friese boerenelite.
In: Fries Museumbulletin/Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur.
Mulder, J.A. 2003
Trefwoorden: boerderijen; stinzen; adel; boeren; huizen; Friesland;
14 Artikel Verhalende en fantastische bronnen in de middeleeuwse genealogie.
In: Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Kuiken, Kees 2008
Trefwoorden: genealogieën; archieven; adel; Leeuwarden; Cammingha

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek