Resultaten 1 - 9 van 9
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek 100 jier thús yn it Wumkeshûs 1910-2010. onbekend 2010 Sneek
Trefwoorden: verzorgingsgebouwen; ziekenhuizen; verpleeghuizen; bejaardenhuizen; bejaardenzorg; gedenkboeken; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-363
2 Boek 150 Friese helden. Boersma, Bauke
Zeldenrust, Auke
2008 Leeuwarden
Trefwoorden: ; U.S.A.; Benner, Gerrit; Berg, Jeen van den; Dijkstra, Sjoukje; Doeksen, Gerrit; Duim, Hilbert van der; Gerbrandy, Pieter Sjoerds; Hepkema, Jacob; Hepkema, Sietze; Hoekstra, Minne; Huisman, Jopie; Kalma, Jacob Jetses; Keulen-Deelstra, Atje; Kramer, Sven; Kroes, Henk; Meeter, Lodewijk; Meeter, Siete; Nooitgedagt, Aldert; Ottema, Nanne; Pander, Pier; Poiesz, Lodewijk; Postma, Obe; Ritsma, Rintje; Sipkema, Jan; Slauerhoff, Jan Jacob; Sloot, Bouke van der; Speerstra, Hylke; Tichelaar, Pieter Jan; Toxopeus, Mees; Troelstra, Pieter Jelles; Vries, Theun de; Wiersma, Ids; Willemsma, Ids; Wumkes, G.A.; Ykema, Jan; Zwaga, Ulbe
Signatuur: B-706
3 Boek 101 markante Friezen van de twintiigste eeuw. Klink dan en daverje... Boersma, Bauke
Zeldenrust, Auke
2001 Leeuwarden
Trefwoorden: schaatsers; literatuur; landsbestuur; predikanten; skûtsjesilen; schaatsmakerijen; musea; beeldende kunst; aardewerk; kunstschilders; ; Berg, Jeen van den; Brouwer, Abe; Graaff-Nauta, Dieuwke Y.W. de; Goinga, Hylkje; Hemminga, Martha; Hoekstra, Minne; Kalma, Jacob Jetses; Keulen-Deelstra, Atje; Kroes, Henk; Meeter, Lodewijk; Nooitgedagt, Aldert; Ottema, Nanne; Pander, Pier; Ritsma, Rintje; Sluyter, Monique; Speerstra, Hylke; Tichelaar, Pieter Jan; Wiersma, Ids; Willemsma, Ids; Wumkes, G.A.; Zwaga, Ulbe
Signatuur: B-646
4 Boek Nei sawntich jier. Tinkskriften fan Dr. G.A. Wumkes. Wumkes, Dr. G.A. 1949 Bolsward
Trefwoorden: ; ; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-134
5 Boek bloeijende amandelstêf. Bondel meditaesjes. Wumkes, Dr. G.A. 1939 Bolsward
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-314
6 Boek Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Wumkes, Dr. G.A. 1924 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; predikanten; ; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-101
7 Boek Hoe ik predikant te Sneek werd. Wumkes, Dr. G.A. 1913
Trefwoorden: predikanten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: W-024
8 Boek Gebundelde krantenartikelen over en van Dr. G.A. Wumkes. Wumkes, Dr. G.A.
Trefwoorden: kranten; Sneek; Wumkes, G.A.
Signatuur: K-377
9 Artikel kerk in het midden
In: Sneek beeld van een stad.
Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: kerkgebouwen; Martinikerk; godsdiensten; predikanten; Hervormde kerk; Sneek; Giffen, David Flud van; Wumkes, G.A.; Haas, G. Horreüs de; Banning, W.

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek