Pagina 2 van 73
Resultaten 21 - 40 van 1450
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
21 Artikel Sneek krijgt faam in Europa.
In: Winnen. Officieel orgaan van vier Olympische klassen.
onbekend 1974
Trefwoorden: zeilsport; Sneekweek; Sneek;
22 Artikel Emden en Snits. In rjochtshistoaryske forgeliking.
In: Nordfriesisches Jahrbuch.
Vries, Klaas de 1964
Trefwoorden: stadsrechten; steden; Emden; Sneek; Duitsland;
23 Artikel 'Trui'. Botter van het jaar in Sneekweek.
In: Tagrijn.
Luijendijk, Gert Jan 1982
Trefwoorden: Sneekweek; botters; boot van het jaar; Sneek;
24 Artikel Hoogender Pijp of Waterpoort te Sneek.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
onbekend 1847
Trefwoorden: poorten; Sneek; waterpoort;
25 Artikel Donia-oorlog
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Aa, Simon van der 1845
Trefwoorden: partijtwisten; Sneek; Donia; Harinxma; Douwama, Janco
26 Artikel In lûd in middelgrut museum.
In: De Vrije Fries.
Hoeve, Sytse ten 1981
Trefwoorden: scheepvaartmusea; musea; Sneek;
27 Artikel Sneeker Planetarium.
In: De Vrije Fries.
Wumkes, Dr. G.A. 1913
Trefwoorden: astronomie; Sneek;
28 Artikel klooster Thabor.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Wassenbergh, A. 1841
Trefwoorden: kloosters; Tirns; Sneek;
29 Artikel Greâte Pier.
In: Friesche Volksalmanak/Nieuwe Friesche Volksalmanak.
Windsma, R. 1843
Trefwoorden: poëzie; Sneek; Grote Pier
30 Artikel Het Jaarboek Fries Scheepvaart Museum.
In: It Dryltser Kypmantsje.
Boschma, Frits 1985
Trefwoorden: scheepvaart; musea; Sneek;
31 Artikel Met nieuwe watersportcentrum is K.W.S. klaar voor internationale wedstrijden. Panschipper Reine Alberda doorbrak zeiltradities.
In: Friesland Post
Boer, Roely 1993
Trefwoorden: zeilverenigingen; K.W.S.; schipper in de orde van de sneeker pan; eretekens; starttorens; Sneek; Alberda, Reina
32 Artikel Jan Spandauw, een Sneker partiot.
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Prins-de Haan, T.W. 1993
Trefwoorden: genealogieën; patriotten; Sneek; Spandauw, Jan
33 Artikel Stamreeks van een familie De Vries in Sneek.
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Prins-de Haan, T.W. 1993
Trefwoorden: zilver- en goudsmederijen; genealogieën; Sneek; Vries, de; Vries, Johannes de
34 Artikel Militairen uit Sneek sneuvelden in de Tiendaagse Veldtocht.
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Wuisman, P.J.M. 1993
Trefwoorden: oorlogen; Sneek; België;
35 Artikel Stamreeks van een familie Kuiper(s) in Sneek
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Prins-de Haan, T.W. 1993
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Kuipers; Kuiper
36 Artikel Potma. Afstammelingen van Sneker Pottenbakkers.
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Wuisman, P.J.M. 1993
Trefwoorden: genealogieën; pottenbakkerijen; Sneek; Potma
37 Artikel Sneker Burgemeesters: samenhang in verscheidenheid.
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Buma, Bernhard van Haersma 1993
Trefwoorden: genealogieën; heraldiek; portretten; burgemeesters; Sneek; Vlink, Izaak; Gonggrijp, Teetse; Cate, Steven ten; Wouda, Hans Clazes; Dijkstra, Rudolphus; Cate, Jan ten; Driessen, Jacob van; Alma, Dirk; Hoop, Petrus Jabobus de; Poppinga, Lucas; Schut, J.R.J.; Rasterhoff, Ludolf
38 Artikel Tafrielen út it rûge libben yn Snits om 1500 hinne.
In: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk.
Vries, K. de 1972-1973
Trefwoorden: archieven; Sneek;
39 Artikel Hotels, logementen, herbergen en sociëteiten
In: Sneek beeld van een stad.
Greidanus, Jan
Trefwoorden: hotels; café's; horeca; Sneek;
40 Artikel kleine kerken
In: Sneek beeld van een stad.
Hoeve, Sytse ten
Trefwoorden: Martinuskerk; geestelijke stromingen; godsdiensten; Sneek;

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek

Opening bibliotheek:

Ma., Wo. t/m Vr. 10:00 - 12:30 uur
en 13:00 - 16:30 uur
Dinsdagen gesloten