Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 98
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Hâldt op Jonges! Kort beskie oan Pieter en Lútsen. Grouergea, Gabe fen Workum
Trefwoorden: Hervormde kerk; gereformeerde kerk; Heeg; Wagenaar, Lutzen; Troelstra, Pieter Jelles
Signatuur: G-134
2 Boek lidmaatschap der Nederlandsche Protestantsche kerk. Een woord van blijvende herinnering aan de ure der belijdenis. onbekend 1864 Tiel
Trefwoorden: godsdiensten; Hervormde kerk; gereformeerde kerk; theologie; Sneek; Geldmacher, Anna Catharina
Signatuur: T-081
3 Boek Geloofskracht. Drie Preeken uitgegeven bij het afscheid van de Ned. Hervormde Gemeente te Sneek (...) Banning, W. 1928 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: B-148
4 Boek Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne schrift-critiek des ouden testaments. Hoedemaker, Philippus Jacobus 1895 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Nijland; Hoedemaker, Philippus Jacobus
Signatuur: B-303
5 Boek rechten der Ned. Herv. Kerk. Heslinga, H. van Eijck van 1913 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; rechtspraak; ;
Signatuur: E-021
6 Boek Feest- en lijdensteksten, welke jaarlijks gepredikt worden in de Hervormde Gemeente te Sneek. onbekend 1834 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: F-088
7 Boek vrijmaking der Friesche Kerk. (...) van den Hervormden Godsdienst in zake het beheer der kerkelijke goederen en inkomsten. Gratama, B.J. 1875 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; pastoralia; Friesland;
Signatuur: G-088
8 Boek Iets over de Psalmen; in zamenspraken, tusschen Klaas, Pieter, Jan, Hendrik en den predikant. (...) onbekend 1807 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; liederen; ;
Signatuur: I-008
9 Boek Rapporten der Raadscommissiën inzake het eigendomsrecht van het Oud-Kerkhof te Sneek. Schijfsma, Joh. H. 1910 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; gemeenteraad; begraafplaatsen; kadaster; pastoralia; Sneek;
Signatuur: O-048
10 Boek Iets over de Evangelische Gezangen, die met het begin van den jare 1807, in de Nederlandsche herformde kerk zijn in gevoerd. (...) onbekend 1807 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; liederen; ;
Signatuur: I-007
11 Boek afscheidsgroet van een dienaar van Christus aan zijne geliefde gemeente. Afscheidswoord. Koe, S.S. de 1874 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Buitenpost; Koe, S.S. de
Signatuur: K-046
12 Boek Christelijk Kerkjaar. Eene handleiding (...) in de Hervormde Kerk. Krull, Johannes 1880 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; ;
Signatuur: K-159
13 Boek Nederlandsch hervormde kerk van den tegenwoordigen tijd. Kleyn, H.G.
Kromsight, P.J.
1898 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; theologie; ;
Signatuur: K-200
14 Boek Reglement op de provinciale weduwen- en weezenbeurs van hervormde predikanten en pensioen-trekkende emeriti in Friesland. onbekend Sneek
Trefwoorden: wezenzorg; predikanten; Hervormde kerk; bejaardenzorg; pensioenen; Friesland;
Signatuur: G-242
15 Boek Gij zult niet doodslaan. Leerreden gehouden 19 Oct. 1930 in de Martinikerk te Sneek. Honders, H.J. 1930 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: H-430
16 Boek Prediking uitgesproken op den Zondag na de bevrijding van Nederland 6 Mei 1945, in de Groote Kerk te Sneek door ds. J.N. de Ruiter (...) Ruiter, J.N. de 1945 Sneek
Trefwoorden: predikanten; Hervormde kerk; bevrijding; Tweede Wereldoorlog; Sneek; Ruiter, J.N. de
Signatuur: R-158
17 Boek Afscheidspreek op Zondag 8 januari 1933 gehouden in de Martinikerk te Sneek. Honders, H.J. 1933 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; predikanten; theologie; Sneek;
Signatuur: H-384
18 Boek Kerk en oud kerkhof der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Sneek. Bijdrage tot de kennis van de rechtsbedeeling van kerkelijke goederen (...) onbekend 1909 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; kerkgebouwen; begraafplaatsen; Martinikerk; pastoralia; Sneek;
Signatuur: S-327; S-327-bis; balkonkamer
19 Boek Handelingen van de Gereformeerde Commissie te Sneek. Belangende de groote Kerk aldaar (...) onbekend 1799 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; Martinikerk; kerkgebouwen; Sneek;
Signatuur: S-329
20 Boek Na vijf en twintig jaren. 1906-1931. Gedachtenis uitgave der vereen. tot bevordering van Christelijke belangen te Sneek. Wumkes, Dr. G.A.
Winkel, Ds. H.W. te
Honders, H.J.
1931 Sneek
Trefwoorden: Hervormde kerk; Sneek;
Signatuur: W-136

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek