Pagina 1 van 2
Resultaten 1 - 20 van 21
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek geslacht Bergsma. De nazaten van Jan Atses uit Bergum/Heeg. Bergsma, Ytzen 2004 Alkmaar
Trefwoorden: genealogieën; Burgum; Heeg; Bergsma
Signatuur: H-701
2 Artikel BM. Het ontstaan van een Friese volkssport.
In: Scheepshistorie. Het schaalmodel als reconstructie.
Biezen, Henk van der 2007
Trefwoorden: B.M.; scheepsmodellen; modelbouw; Burgum; Bulthuis, Hendrik
3 Artikel zestien kwadraat: nog stees een machtig fijn schip.
In: Spiegel der Zeilvaart
Broeke, Rutger ten 1993
Trefwoorden: zestien-kwadraat-klasse; zeilsport; scheepsbouw; Burgum; Bulthuis, Hendrik
4 Boek Watersportvereniging Bergumermeer. Wie wil varen, wie wil zeilen. Teksten van de liedjes bij de viering van het 75-jarig jubileum op zaterdagavond 2 november 1996. Bulthuis, Hendrik
Otten, E.R.
Sikkema, Pyt Jon
1996 Burgum
Trefwoorden: B.M.; zeilverenigingen; Burgum; Bulthuis, Hendrik
Signatuur: K-318
5 Artikel Zeilen voor het gewone volk.
In: Zeilen. Maandblad voor zeilers.
Dronkers, Flip
Keijnen, Karel
Zijp, Laurens van
1999 Amsterdam
Trefwoorden: scheepsbouw; zestien-kwadraat-klasse; belastingen; B.M. klasse; Burgum; Bulthuis, Hendrik
6 Artikel grafmonument voor Martinus van Scheltinga. Heerenveens beeldhouwwerk terug in Friesland.
In: Keppelstok. Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Hoeve, Sytse ten 1992
Trefwoorden: grafstenen; beeldhouwwerk; Heerenveen; Burgum; Oranjewoud; Scheltinga, Martinus van
7 Boek Bydragen ta pleatslike skiednis (III). Huisman, Ernst
Holsbrink, J.H.
Andela, H.A.M.
Beetstra, Watze T.
Nieuwland, Pieter
Feenstra, H.A.
1990 Leeuwarden
Trefwoorden: geschiedenis; grenzen; Gorredijk; Burgum; Bolsward; Workum; Wymbritseradiel; Schiermonnikoog;
Signatuur: F-114
8 Boek Wie wil varen, wie wil zeilen. 75 jaar Water Sport Vereniging Bergumermeer. Kramer, Binne 1996 Burgum
Trefwoorden: B.M.; zeilverenigingen; Burgum; Bulthuis, Hendrik
Signatuur: K-317
9 Boek Van 'Mannen fan kwizekwânsje en oude maagden'. 125 jaar IJsvereniging Bergum. Kramer, Binne 1995 Burgum
Trefwoorden: schaatsclubs; Burgum;
Signatuur: K-299; K-299-bis
10 Artikel Hendrik Bulthuis (Burgum 1892-1948)
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Kuipers, Jelmer K. 1992
Trefwoorden: scheepsbouw; B.M. klasse; zestien-kwadraat-klasse; B.M.; Burgum; Bulthuis, Hendrik
11 Boek Indische verzameling te Bergum. Hoe zij ontstond. Wat zij bevat. Meulen, A.Tj. van der Meulen 1906 Burgum
Trefwoorden: porselein; Burgum; Oost-Indië; China; Meulen, A.T. van der
Signatuur: M-189
12 Boek Uit Het Album Van "Uit Friesland's volksleven." Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra. Terpstra, Pieter
Terpstra, Sigrid
1993 Leeuwarden
Trefwoorden: verhalen; schrijvers; Leeuwarden; Oudega; Drachten; Beetsterzwaag; Oosterwolde; Appelscha; Noordwolde; Wolvega; Heerenveen; Oranjewoud; Menaldum; Beetgumermolen; Beetgum; Berlikum; Sint Annaparochie; Sint Jacobiparochie; Tzummarum; Harlingen; Vlieland; Terschelling; Makkum; Exmorra; Workum; Koudum; Bolsward; Franeker; Tzum; Dronrijp; Winsum; Britswert; Easterlittens; Weidum; Sneek; sloten; Lemmer; Sint Nicolaasga; Joure; Stiens; Hallum; Marrum; Ferwert; Burum; Kollum; Dokkum; Surhuisterveen; Augustinusga; Drogeham; Burgum; Kootstertille; Dijkstra, Waling
Signatuur: D-324
13 Artikel Varende schaalmodellen. De bouw van een 16 m2 BM (deel 1).
In: De Modelbouwer. Tijdschrift voor modelbouw.
Tolhoek, Henk 2008
Trefwoorden: scheepsmodellen; modelbouw; zestien-kwadraat-klasse; B.M. klasse; Burgum; Bulthuis, Hendrik
14 Boek Burgum, Wâld- en Wetterdoarp. Vliet, H. van der 1964 Drachten
Trefwoorden: plaatsbeschrijvingen; geschiedenis; Burgum; Bulthuis, Hendrik
Signatuur: V-029
15 Artikel Hindrik Bulthuis. De barbier en zijn boten (deel 1).
In: Spiegel der Zeilvaart
Wegman, Ton 2003
Trefwoorden: B.M. klasse; zeilsport; Burgum; Bulthuis, Hendrik
16 Boek Werf(f)boek. Twaalf generaties familie Van der Werf - Van der Werff 1685 - 2009. Werff, Ate van der 2009 Luxemburg
Trefwoorden: scheepsbouw; scheepshellingen; genealogieën; Doesburg; Burgum; Drachten; Echtenerbrug; Gorredijk; Harlingen; Jirnsum; Kootstertille; Leeuwarden; Lemmer; Nij Beets; Sint Pancras; Sneek; Stavoren; Terwispel; Ureterp; Veenwouden; Wergea; Workum; Nieuwebrug; Franeker;
Signatuur: W-359; W-359-bis
17 Boek Reglement en tarief voor de schroefstoombootdienst tusschen Bergum en Leeuwarden en Bergum en Groningen en tusschengelegen plaatsen. onbekend 1877
Trefwoorden: reglementen; stoomschepen; vee; beurtvaart; Leeuwarden; Burgum; Groningen;
Signatuur: G-302
18 Artikel Tweede Damen Combi Coaster 2100: Aldebaran.
In: Blauwe Wimpel.
onbekend 1997
Trefwoorden: kustvaarders; scheepsbouw; Burgum; Lemmer; Damen
19 Artikel Bergum Staalbouw. Voorliefde voor gecompliceerde opdrachten.
In: Maritiem Nederland.
onbekend 1995
Trefwoorden: scheepsbouw; Burgum;
20 Artikel Damen Shipyards. Friese specialiteiten bij Bergumer werf.
In: Maritiem Nederland.
onbekend 1996
Trefwoorden: kustvaarders; scheepsbouw; Burgum; Damen

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek