Resultaten 1 - 13 van 13
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Boek Bumaleen door Mr. S. Vellenga. lid van den raad der Gemeente Sneek. Vellenga, mr. S. 1914 Sneek
Trefwoorden: studielenen; universiteiten; Sneek; Makkum; Buma, Lieuwe Annes
Signatuur: V-052; V-052-bis
2 Boek Aan de vissers heeft het niet gelegen... Het reddingstation van Moddergat (1878 - 1942). Dragt, G.I.W. 2011 Moddergat
Trefwoorden: reddingboten; reddingsmaatschappijen; Moddergat; Buma, Lieuwe Annes
Signatuur: D-335
3 Boek Levensgeschiedenis van Mej. Anna Elisabeth Buma 1750-1825. Andreae, J.H. Beucker 1861 Leeuwarden
Trefwoorden: ; ; Buma, Anna Elisabeth
Signatuur: B-469
4 Boek Geschied- en Regtskundige Nota over de voormalige pastoriegoederen van de dorpen IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns, in de grietenij Wymbritseradeel. Buma, H.W. 1856 Leeuwarden
Trefwoorden: Hervormde kerk; pastoralia; Wymbritseradiel; Ysbrechtum; Tjalhuizum; Tirns; Buma, W.W.
Signatuur: B-240
5 Boek Buma Buma, T.J.
Trefwoorden: genealogieën; ; Buma
Signatuur: B-445
6 Boek Buma's in Friesland. Een bundel artikelen over families in Friesland met de naam Buma, in het tijdvak 1500-1850. Buma, T.J. 1983
Trefwoorden: genealogieën; Friesland; Buma
Signatuur: B-409
7 Artikel Buma's in Sneek.
In: Buma Bode. Familieorgaan van de familiestichting Buma
onbekend 1997
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Buma
8 Artikel Bij de kwartierstaat van mr. Gerlacus Buma.
In: Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Kamerling, E.J.C. 1993
Trefwoorden: genealogieën; ; Buma; Buma, Gerlacus; Buma, Wijbbe; Buma, Fedde Wijbes
9 Artikel Vroedschapsbank Martinikerk.
In: Buma Bode. Familieorgaan van de familiestichting Buma
Hoeve, Sytse ten 1997
Trefwoorden: Martinikerk; kerkgebouwen; kerkorgels; heraldiek; Sneek; Buma
10 Artikel Martin Broers.
In: Buma Bode. Familieorgaan van de familiestichting Buma
Buma, D. Hopperus 2002
Trefwoorden: memorielepels; Sneek; Buma
11 Artikel familie Buma en het Fries Genootschap.
In: De Vrije Fries.
Buma, Bernhard van Haersma 2002
Trefwoorden: Friesch Genootschap; Friesland; Buma
12 Artikel Lieuwe Annes Buma, maecenas uit Makkum.
In: Ald Nijs. Orgaan van de stichting Ald Makkum.
onbekend 2002
Trefwoorden: bibliotheken; schoolgebouwen; nalatenschappen; Makkum; Sneek; Buma
13 Tijdschrift Buma Bode. Familieorgaan van de familiestichting Buma Buma, D. Hopperus
Trefwoorden: genealogieën; begraafplaatsen; Weidum; Buma
Signatuur: B-580

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek