Resultaten 1 - 8 van 8
# Soort Titel Auteur Jaar Plaats
1 Artikel 'Boasumer mjitte'.
In: De Vrije Fries.
Lootsma, S. 1929
Trefwoorden: maten en gewichten; Boazum;
2 Boek Skoalmasters fan Boazum. Breuker, Ph.H. 1967 Bolsward
Trefwoorden: onderwijs; Boazum;
Signatuur: B-428
3 Boek Op reis door Friesland in grootmoeders tijd. Noordwesthoek. Seijen, Melis A. van 1971 Sneek
Trefwoorden: foto's; stadsgezichten; dorpsgezichten; Franeker; Harlingen; Vlieland; Het Bildt; Makkum; Bolsward; Workum; Stavoren; Hindeloopen; Boazum; Wommels; Dronrijp; Deinum;
Signatuur: S-949
4 Artikel Mr. Edo Walikama en syn Boazumer tsjerkerekkenboek (1515-1553).
In: Us Wurk. Tydskrift foar Frisistyk.
Breuker, Ph.H. 1975
Trefwoorden: kerkgebouwen; kerkmeubilair; archieven; Boazum; Walikama, Edo
5 Artikel biropskipfeart yn Baerderadiel en binammen to Boazum troch de tiden hinne.
In: Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer
Breuker, Ph.H. 1977
Trefwoorden: beurtvaart; binnenvaart; Boazum; Baarderadeel; Littenseradiel;
6 Boek Voorouders van Pake Bouke Sieperda en Beppe Baukje de Witte (gehuwd 4 mei 1872 in Wonseradeel). Kruit, dr. C. 1997 Den Haag
Trefwoorden: genealogieën; Sneek; Easterlittens; Boazum; Tjerkwerd; Sieperda; Rusticus; Jorritsma
Signatuur: S-435
7 Boek Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker. Bremmer jr. Rolf H.
Jansma, Lammert G.
Visser, Piet
2001 Leeuwarden
Trefwoorden: ; Boazum; Breuker, Ph.H.
Signatuur: B-649
8 Artikel Op bezoek in de Waltastins, restauratie.
In: Waag. Vereniging Historisch Sneek e.o.
Stallmann, H.H. 2005
Trefwoorden: stinzen; restauraties; Sneek; Boazum; Walta

Zoeken in bibliotheek

Eenvoudig zoeken
Uitgebreide zoekopties

Bezoekadres:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Openingstijden:

Ma. t/m Za. 10:00 - 17:00 uur
Zo. 12:00 - 17:00 uur
 

Postadres:

Postbus 186
8600 AD Sneek