Steun van bedrijven

Onze Reders

Onze Kapiteins

Onze Bootsmannen

 Waarom zou u het Fries Scheepvaart Museum steunen? 

 Uw bedrijf voelt zich betrokken bij de Friese scheepvaart, de pleziervaart of de historie van Sneek, en u wilt een bijdrage leveren aan de instandhouding van ons museum.
 Uw bedrijf voelt zich betrokken bij Sneek en de lokale samenleving en wil het aanbod van voorzieningen in deze gemeente, waaronder een professioneel museum, stimuleren. 
 Het Fries Scheepvaart Museum is een mooie locatie en biedt u gelegenheid om uw zakenrelaties of uw medewerkers op een bijzondere manier te ontvangen. 
 De Geefwet* maakt sponsoren van cultuur fiscaal extra aantrekkelijk. 

De Geefwet* en sponsoring 
De Stichting Fries Scheepvaart Museum is door de belastingdienst aangewezen als een zogenaamd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Financiële ondersteuning van ons museum is dan ook fiscaal zeer aantrekkelijk.

Bijdragen met naamsbekendheid als tegenprestatie worden gezien als een vergoeding voor reclame en zijn volledig aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Het museum moet wel BTW over de bijdrage in rekening brengen, die voor uw bedrijf in veel gevallen ook weer aftrekbaar is.

Giftenaftrek voor vennootschapsbelasting
BV's, NV's, VOF's en stichtingen kunnen zogenaamde zuivere giften aan een ANBI aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Bij giften aan culturele ANBI's is de niet-aftrekbare drempel van € 277,- vervallen en mag 1,5 keer het bedrag van de gift in aftrek worden gebracht.

Wilt u helpen het Fries Scheepvaart Museum op koers te houden?
En wilt u Stuurman of Bootsman worden of misschien Kapitein of Reder? Neem dan contact op met Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum. Hij maakt graag een afspraak met u om u te verwelkomen als sponsor van het Fries Scheepvaart Museum. Hij is bereikbaar via 0515 - 41 40 57 of via de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Visiting address:

Kleinzand 16
8601 BH Sneek
T 0515 - 41 40 57

Opening hours:

Mon. till Sat. 10:00 - 17:00 hour
Sun. 12:00 - 17:00 hour
 

Postal address:

Postbus 186
8600 AD Sneek
E-Mail

Opening library:

Tues. till Fri. 10:00 - 12:30 hour
and 13:00 - 16:30 hour